قابليت انتخاب يکي از تعرفه هاي تشويقي جهت کاهش هزينه ارسال

 منظور کاهش هزينه مشترکين پر مصرف اس ام اس چم اقدام به ارائه طرح هاي تشويقي ۱۸ ماه جهت کاهش هزينه هاي خريد پيامک نموده است.طرح هاي ارائه شده عبارتند از :
تعداد خريد پيامک عادي (رايگان) يک ستاره (۵۰،۰۰۰ تومان هزينه اوليه) دو ستاره (۹۹،۰۰۰ تومان هزينه اوليه)
۱ ۱۵ ۱۲ ۹/۳
۱۰۰۰ ۱۲ ۱۱
۱۰۰۰۰ ۱۱ ۹/۹
۱۰۰۰۰۰ ۹/۹ ۹/۶

* تمامي قيمت ها به تومان مي باشد

اس ام اس چم چيست؟

با اس ام اس چم مي توانيد بدون وابستگي به هيچ شخص يا سخت افزاري پيام کوتاه انبوه ، تبليغاتي و يا تکي ارسال نمائيد
ثبت نام رايگان است ، هم اکنون شما هم مي توانيد به اس ام اس چم بپيونديد...


تصاويري از محيط سامانه