امکانات رايگان پنل ارسال اس ام اسسامانه ارسال اس ام اس تبليغاتي عبارت است از محيطي که با ثبت نام در اين سايت به شما اختصاص داده مي شود و مي توانيد در هر زمان با ورود به سامانه اقدام به ارسال ، دريافت پيام کوتاه نمائيد.

امکانات پيشرفته اس ام اس چم اس عبارت است از :

خودتان مقايسه کنيد : اس ام اس چم با وجود رايگان بودن تمامي امکانات سايت هاي پولي را حتي در سطح پيشرفته تر را ارائه مي نمائيد.

هر پيامک فارسي 70 حرف و هر پيامک انگليسي 160 حرف مي باشد.

تصاويري از محيط سامانه  برخی از مشتریان سامانه پیام کوتاه تعرفه ها ثبت نام رايگان است

اس ام اس چم چيست؟

با اس ام اس چم مي توانيد بدون وابستگي به هيچ شخص يا سخت افزاري پيام کوتاه انبوه ، تبليغاتي و يا تکي ارسال نمائيد
ثبت نام رايگان است ، هم اکنون شما هم مي توانيد به اس ام اس چم بپيونديد...


تصاويري از محيط سامانه